Бид 1983 оноос хойш өсч буй дэлхий ертөнцөд тусалдаг

Торны дам нуруу