Бид 1983 оноос хойш өсч буй дэлхий ертөнцөд тусалдаг

Kwikstage түшиц газар