Бид 1983 оноос хойш өсч буй дэлхий ертөнцөд тусалдаг

Компанийн соёл

Алсын хараа

Дэлхийн Шилдэг Форморк ба Шатны Цогц үйлчилгээ үзүүлэгч байх

Үнэт зүйлс

Итгэмжлэл, Мэргэжил, Онцгой байдал, харилцан ашигтай байдал.

Эрхэм зорилго

Бүх төслийг аюулгүй, хялбар болгох.